Zakład Usług Elektrycznych - ZUEL Adam Gliszczyński

Witamy na naszej stronie...

Zakład Usług Elektrycznych ZUEL został zarejestrowany 21.01.1991 r pod nr 8290 w ewidencji działalności gospodarczej miasta Torunia i od tej chwili do dnia dzisiejszego działa bez przerwy.

Podstawą działania firmy w początkowym okresie było doświadczenie właściciela – długoletniego pracownika energetyki , z czasem zatrudnieni pracownicy również zdobyli wielkie doświadczenie pracując przy realizacji robót energetycznych i elektrycznych. Zakład w tej chwili zatrudnia 5 pełnoetatowych techników – elektryków.

Zlecenia realizujemy w większości na terenie regionu kujawsko-pomorskiego, ale również realizowaliśmy zlecenia w zachodnio-pomorskim, pomorskim, łódzkim i mazursko-warmińskim. Jesteśmy gotowi zrealizować zlecenia na terenie całego kraju.

Do największych robót wykonanych przez ZUEl można zaliczyć :
  • - budowa kompleksowej instalacji elektrycznej hali produkcyjno- biurowej Zakładu Poligraficznego w Toruniu wraz ze stacją 15/0,4kV
  • - budowa zasilania 15kV dla 3 hal magazynowych w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej w Łysomicach
  • - montaż obwodów wtórnych dla baterii kondensatorów 110kV w Toruniu
  • - modernizacja obwodów wtórnych i zabezpieczeń w stacji 110/15kV w Radziejowie
  • - wykonanie podświetlenia kościoła w Papowie Toruńskim
  • - wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej pensjonatu w Międzyzdrojach
  • - wykonanie oświetlenia ulicznego Konstytucji 3 maja w Toruniu, Rogówku
  • - wykonanie remontu instalacji klasztoru w Toruniu
  • - wykonanie remontów instalacji w obiektach zabytkowych - - w kościele NMP w Toruniu, Zakładzie Astronomii
Naszym celem jest takie wykonywanie usług, żeby klient zawsze do nas wracał , będąc pewnym jakości ,terminowości i realnej ceny.